Suomen menestystarinaa ei kirjoiteta nuorten työehtoja heikentämällä

Kevätpiirikokouksen kannanotto 28.4.2018

Suomessa vallitsee huoli syntyvyyden laskusta ja huoltosuhteen heikkenemisestä. Samaan aikaan maan hallitus haluaa horjuttaa nuorten tulevaisuuden uskoa heikentämällä heidän työehtojaan, ja tekemällä suoranaisesta ikäsyrjinnästä laillista. Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit eivät hyväksy hallituksen harjoittamaa nuoria syrjivää politiikkaa. Nuoret ansaitsevat luottamuksen tulevaan, ja tähän luottamukseen kuuluvat myös tasavertaiset työehdot.

Talous ei kasva epävarmuuden ilmapiirissä, eivätkä siinä kasva perheetkään. Hallituksen kurjistamispolitiikka aiheuttaa nuorten elämään epävarmuutta ja näköalattomuutta, joka hidastaa kehitystä ja heikentää hyvinvointia. Vuoden 2018 Suomessa ei voida hyväksyä enää yhtään kansakuntaa jakavia ja eriarvoistavia tekoja. Politiikalla ja tehtävillä päätöksillä on pystyttävä rakentamaan yhtenäisyyttä ja uskoa tulevaan.

Uudistuksilla luotava tulevaisuuden uskoa, ei hämmennystä

Vaikka olemme jo pitkällä keväässä ei ole vieläkään varmuutta siitä, millaiseksi syksylle kaavailtujen maakuntavaalien sisältö muodostuu. Lakiluonnokset kertovat rakenteista, mutta oleellinen, eli ihmisten palveluiden järjestäminen ja niiden rahoitus ovat vielä hyvin epävakaalla pohjalla. Syntymässä oleva maakuntien rahoitusvaje uhkaa tulevaisuudessa johtaa palveluiden karsimiseen, irtisanomisiin sekä asiakasmaksujen korotuksiin. Tämä kehityksen suunta on väärä.

Nyt kaivataan faktoja siitä, miten maakunta- ja soteuudistuksen kautta pystytään palveluja parantamaan. Me Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit emme usko, että Sipilän esittämällä aikataululla voidaan maakuntavaaleissa edetä ja kannatamme vaalien ajoittamista eduskuntavaalien yhteyteen, mikäli maakuntavaalit ylipäätään järjestetään hallituksen haluamalla mallilla. Parasta kuitenkin olisi, että Sipilän hallitus palauttaisi sote-uudistuksen parlamentaariseen valmisteluun.