Kaakkois-Suomen sosialidemokraattien syyspiirikokouksen julkilausuma: Laadukas hoito ja hoiva koostuu monista tärkeistä palasista myös tulevilla hyvinvointialueilla!

Jokaisen tulee voida luottaa siihen, että turvaverkko kantaa myös silloin kun oma toimintakyky ei enää riitä esimerkiksi omassa kodissa asumiseen. Toimintakyvyn heikentyessä, tulee kotihoidon toimia toimia joustavasti, jokaisen apua tarvitsevan tulee päästä avun piiriin oman tarpeensa mukaisesti. Hyvän hoivan ja huolenpidon tuottavat ammatillisesti koulutetut työntekijät, joilla on oltava riittävästi aikaa potilaiden ja asiakkaiden hoitoon. Ihminen ei ole kone, ei kohteena eikä tekijänä. Hyvinvointivaltion rakentaneet sukupolvet ovat ansainneet vastuullisen ja arvokkaan huolenpidon elämän illassa. Vastuullisuutta on myös huolehtia reilusta kohtelusta työelämässä.  

Sanna Marinin hallituksen aikaansaama hoitajamitoitus on suuri edistysaskel ja uudistus, joka osaltaan lisää laatua terveyspalveluihin ja erityisesti vanhusten hoitoon. Hoito- ja hoiva-alan joustava koulutus, hyvät työolot ja elämiseen riittävä palkkaus on välttämätöntä, että pystytään pysäyttämään uhkaava vakava pula hoitotyön ammattilaisista. Ihmiselämä on aina arvokas, sitä on kunnioitettava koko elinkaaren ajan, vauvasta vanhukseen.