Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien julkilausuma piirikokoukselle 27.3.2021

Hallituksen tuki lapsille ja perheille on tärkeä osa koronan jälkihoitoa.

Kulunut vuosi on haastanut meitä kaikkia. Sosiaalista elämää on jouduttu rajoittamaan ja kevään 2020 etäopetusjakso koetteli perheitä kovalla kädellä. Sosialidemokraattista tulevaisuustyötä tehtäessä ovat perheet avainasemassa.

Sanna Marinin hallituksen sisään ajamat perhepoliittiset linjaukset ovat omiaan tukemaan perheitä maailmanlaajuisen pandemian keskellä. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen toi takaisin jokaisen lapsen oikeuden saada laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja on pienennetty, sekä päivähoitomaksuja alennettu. Nämä teot ovat selkeitä arvovalintoja, jotka tukevat lapsiperheitämme.

Hallituksen esittämä perhevapaauudistus on tasa-arvoinen ja yhdenvertainen malli, jossa lapsen etu on etusijalla.

Helmikuussa 2021 Marinin hallituksen lakiesityksen luonnos perhevapaauudistuksesta linjasi vanhempainpäivärahojen tukikuukausien kokonaismäärän kasvavan 14 kuukauteen. Suosituksen mukaan nämä kuukaudet jakautuisivat molemmille vanhemmille tasan. Uudistuksen avainviesti on kannustaa vanhempia jakamaan perhevapaat tasaisemmin. Seedistäisi perheiden sisäistä tasa-arvoa ja vastuun jakautumista tasaisemmin vanhempien välillä, tarjoten kuitenkin vanhemmille mahdollisuuden edelleen osittain päättää vapaiden jakautumisesta. Uudistus on ennen kaikkea lapsen edun mukainen ja se kohtelee kaikkia perhemuotoja tasapuolisesti.

Tulevaisuustyötä tehdään myös kunnissa ja perhepalveluista päätetään valtuustoissa. Näitä kunnallisia lähipalveluita tulee kehittää tasa-arvo ja yhdenvertaisuus edellä entistä helpommin saavutettaviksi ja monipuolisemmiksi.

Covid-19 pandemia ja kuntavaalit 2021

Vuonna 2020 alkanut Covid-19 pandemia ja siitä seuranneet yhteiskunnalliset sekä sosiaaliset rajoitustoimenpiteet varjostavat myös kuntavaalien 2021 toteutusta. Äänestäminen turvallisesti on ensiarvoisen tärkeää, ja suuren haasteen muodostaa äänestämisen mahdollistaminen karanteenissa oleville. Kuntavaalien siirtäminen kesäkuulle on ollut vaikea, mutta tilanne huomioiden välttämätön päätös.