Kaakkois-Suomen sosialidemokraatit: EAKR-tuilla voimaa teollisuuden uudistamiseen!

Kaakkois-Suomen sosialidemokraattinen piiri vaatii Suomen hallitusta turvaamaan riittävän ja oikeudenmukaisen EU-rakennerahastotukien jaon teollisesta rakennemuutoksesta kärsiville alueille. Työ- ja elinkeinoministeriön kesäkuinen esitys ei ota huomioon reilulla tavalla mm. Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan kaltaisia maakuntia, joilla rakennemuutos ja väestökato ovat viime vuosina olleet erityisen ankaria. Tämä on johtanut maakunnat, etenkin Kymenlaakson, moniongelmaiseen tilaan.  

Kaakkois-Suomen sosialidemokraattinen piiri pitää erityisen oleellisena, että Kaakkois-Suomeen kyetään kanavoimaan riittävä määrä yrityksille ja elinkeinorakenteelle parhaiten soveltuvaa EAKR-tukea. Kyseinen instrumentti on monikäyttöisin ja soveltuu parhaiten sellaisten alueiden käyttöön, joiden elinkeinorakenne nojaa vahvaan teollisuuteen ja vaatii nopeaa uudistumista. Kaakkois-Suomi on koko EU-ajan ollut aluekehityksen panostuksissa väliinputoajana ”rikkaan etelän ja köyhän idän ja pohjoisen” välissä. Aluekehityksen kuva ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Kaakko onkin pudonnut Suomen heikoimmin menestyvien joukkoon. 

Hallituksessa puhutaan paljon teollisuuden uudistumisen tarpeesta sekä teollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle. EU-rakennerahastopäätös on merkittävä myös tässä mielessä – saavatko perinteiset teolliset alueet sellaisia resursseja, joiden avulla muutosta ja kehitystä on mahdollista tehdä   

Hannu Repo, Kaakkois-Suomen sosialidemokraattien puheenjohtaja

Kaakkois-Suomen sosialidemokraatit vaativat asiassa aktiivisuutta erityisesti omalta puolueeltaan.  

Kaakon äänestäjät ovat vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen luottaneet erityisesti SDP:n voimaan ja haluun kehittää aluettaan. Pidämme erittäin tärkeänä, että tätä mandaattia käytetään. Vaadimme vain oikeudenmukaisuutta. Paikka vaikuttaa on nyt. Hannu Repo toteaa.  

Valtioneuvoston ratkaisu koskee vuosia 2021-2027. Sillä on kuitenkin vaikutuksia myös seuraavaan 7-vuotiskauteen. Seuraavan kauden rahoituksen pohjana on nyt päätettävän kauden rahoitustaso. 

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit