Työelämäkysymykset tärkeitä myös EU-vaaleissa

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien Ay-seminaari kokosi järjestöväkeä työelämäkysymysten äärelle Lappeenrantaan. Seminaari käynnistyi otsikolla: Työelämäkysymykset EU:ssa.  ”Työelämäkysymykset EU:ssa voisi kiteyttää yhteen sanaan: Kasvu” viesti EU-ehdokas Timo Harakka.

EU-keskusteluissa puhutaan säädöksistä kielteisinä, jolla yritetään sivuttaa sitä tosiasiaa, että juuri säädöksillä parannetaan monia työelämää koskevia ongelmakohtia kuten työsuojelua. Säädösten tarkoituksen on, että yhteiset markkinat olisivat entistä paremmat, terveellisemmät ja turvallisemmat työntekijälle.

Myös Veroparatiisien kitkeminen on yhteinen haaste EU:ssa sekä ay-liikkeelle että sosialidemokraateille. ”Mitä helpompi raha on piilottaa, sitä vaikeampi on pitää huolta hyvinvointiyhteiskunnasta” totesi EU-ehdokas Riitta Myller.

Vahva naiskolmikko Päivi Niemi-Laine (toimialajohtaja JHL), Johanna Söderlund (SAK:n Kymen aluetoimikunnan puheenjohtaja) sekä Anneli Kiljunen (kansanedustaja) kantoivat seminaarissa huolta palveluiden yksityistämisestä sekä kuntien säästövelvoitteista. Iso työ on muuttaa sitä ajatusta, että kuntatyö on kallista ja joustamatonta. Jo nyt meillä on esimerkkejä siitä, että yksityistämisen jälkeen palveluja on palautettu takaisin kunnan omaksi tuotannoksi.

Teollisuus ja vienti kysymyksiin tarttuivat seminaarissa Markku Laine (Teollisuuden palkansaajien pääsihteeri), Ilkka Nokelainen (pääluottamusmies) sekä Jukka Kärnä (kansanedustaja). Yhteinen viesti näiltä miehiltä oli, että valtion on toimittava linjakkaasti teollisuutta tukien. Suomeen tarvitaan teollisuuspoliittinen ohjelma.