Suomi tarvitsee turvallisen ja vakaan Euroopan

Ajankohtaista

Toukokuussa valitaan suomalaiset vaikuttajat Euroopan parlamenttiin. Ei ole samantekevää millä arvoilla Eurooppa-politiikkaa rakennetaan tai millaista mielikuvaa suomalaisista päättäjistä luodaan. Suomi tarvitsee vakaata Eurooppaa ja Eurooppa vakaata Suomea. Esimerkiksi sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja reilun työelämän edistäminen sekä aggressiivisen verosuunnittelun ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat kysymyksiä, joiden ratkaisemiseksi tarvitaan vahvaa Eurooppa-politiikkaa.

Kansainvälistyminen ja globalisaatio tuovat mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Tarvitaan Euroopan laajuisia pelisääntöjä sekä järjestelmän väärinkäytöksiin puuttumista. Globaalit markkinat eivät tarkoita globaalia ”villiä länttä”. Euroopan unionissa tulee säätää direktiivi turvaamaan työntekijöitä, jotka uskaltavat ilmoittaa ja paljastaa työympäristöönsä tai työpaikkaansa liittyviä väärinkäytöksiä. Euroopan yhteisiä toimia tarvitaan myös muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, rajaturvallisuuden edistämisessä, korruption kitkemisessä sekä eurooppalaisen työelämän yhteisten pelisääntöjen luomisessa.

Turvallinen ja vakaa Eurooppa on ennen kaikkea tulevaisuusteko. Enemmistö suomalaisnuorista kokee Euroopan unionin Suomelle hyödyllisenä. Nuoret mieltävät myös itsensä eurooppalaisiksi ja näkevät muissa eurooppalaisissa nuorissa samaa kuin itsessään. On tärkeää, että Euroopan vakautta ja yhtenäisyyttä vahvistetaan, jotta myös tulevat sukupolvet voivat olla luomassa valtiolliset rajat ylittävää rauhaa ja vuoropuhelua.

Viime EU-vaaleissa 2014 vain reilu 30 prosenttia kaakkoissuomalaisista käytti äänioikeuttaan. Ollaan tällä kertaa aktiivisempia. Tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi tarvitsemme vahvan Euroopan. Edistetään sitä äänestämällä eurovaaleissa ja samalla varmistetaan Euroopan unionin tuki Kaakkois-Suomen alueellisessa kehityksessä.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
piirikokous 25.4.2019