STM:n sairaalaverkkoselvitys tarkoittaisi kylmää kyytiä Kaakkois-Suomen alueen asukkaiden palveluille.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä julkaisi tammikuussa selvityksen sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjaon kehittämisestä. Esitetty sairaalaverkon supistaminen olisi Kaakkois-Suomen vaalipiirin hyvinvointialueilla kohtalokasta. Hyvinvointialueet ovat vasta aloittaneet toimintansa, mutta ovat jo saaneet maan hallitukselta toimeksiannon rajuista sopeutumistoimista tuleville vuosille. Nyt esitetyt toimet uhkaavat potilasturvallisuutta sekä koko alueen elinvoimaa. 

STM:n työryhmän esityksessä Kaakkois-Suomen hyvinvointialueiden asukkaat jäisivät väliinputoajan rooliin. Ensimmäisessä vaiheessa poistettaisiin Savonlinnan ja Kouvolan yhteispäivystykset, mikä heikentäisi asukkaidemme potilasturvallisuutta merkittävästi. Toisessa vaiheessa Lappeenrannan, Mikkelin ja Kotkan elintärkeät keskussairaalat muutettaisiin akuuttisairaaloiksi vuoden 2027 jälkeen. Muutos heikentäisi väistämättä potilasturvallisuutta hyvin laajalla alueella, sillä toisin kuin keskussairaaloissa, akuuttisairaaloissa ei ole ympärivuorokautista leikkausvalmiutta, synnytysten järjestämisvelvollisuutta tai tehohoitoa.  

Kaakkois-Suomessa välimatkat ovat pitkät, joten päivystysvalmiutta on oltava tarjolla laajasti maakuntiemme sisällä. Kaakkois-Suomen geopoliittisen aseman vuoksi keskussairaaloiden säilyminen alueella on myös turvallisuuspoliittinen kysymys. Myös alueen väestön lisääntymisen kesäisin tulee huomioida päätöksissä.  

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän raportista puuttuvat kokonaan vaikutusarvioinnit ja todelliset kustannusvaikutukset perusterveydenhuoltoon ja valtiontalouteen. Peruspalvelut ovat osa alueemme elinvoimaa ja ihmisten on voitava luottaa palveluiden toimivuuteen. Sairaaloiden toiminnan karsiminen aiheuttaisi myös supistuksia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelutarjonnalle ja harjoitteluille erikoissairaanhoidon palveluiden vähentyessä, mikä heikentäisi edelleen alueen elinvoimaa. STM:n työryhmän raportti tulee vetää takaisin ja antaa hyvinvointialueille työrauha palveluiden parantamiseen ja taloutensa tasapainottamiseen. 

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry piirihallitus.