Piirihallituksen kannanotto koulutustarjonnan muutoksiin

Ajankohtaista

SDP Etelä-Savon piirihallituksen kannanotto koulutustarjonnan muutoksiin

Etelä-Savossa on kapeat työ- ja koulutusmarkkinat. Monet pienet ja keskisuuret työnantajat tarvitsevat täsmäkoulutettuja työntekijöitä. Tähän tarpeeseen eivät koulutuksen järjestäjät pysty vastaamaan vain perustutkintojen puitteissa. Meille eteläsavolaisille tulee erittäin suuri ongelma, mikäli jatko- ja täydennyskoulutuksen oppisopimuspaikkoja tullaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta vähentämään niin radikaalisti kuin kesäkuussa 2012 OKM:stä annetun kirjeen mukaan suunnitellaan.

Täsmäosaamisen tuottaminen työnantajien tarpeisiin edellyttää nykytasoisen rahoituksen ja paikkamäärän ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksiin. Tätä rahoitusta tarvitaan sekä ammatillisen tutkinnon tehneille nuorille sisäänpääsyyn työmarkkinoille että aikuisille jo työelämässä oleville, jotta emme heikennä Etelä-Savon mahdollisuuksia nostaa aikuisväestömme koulutustasoa, joka on valtakunnallisesti suhteellisen matala.

Oppisopimuksena toteutettavien perustutkintojen osalta on tähän asti ollut valtakunnallisesti ”piikki auki”. Nyt on kuitenkin pelättävissä, että valtiontalouden tiukkuus niukentaa jatkossa tuotakin resurssia. Etelä-Savon näkökulmasta lisä- ja täydennyskoulutuksen leikkaus on kuitenkin selvästi pahempi ongelma.

Tarvitsemme työvälineitä nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon

Oppisopimuksena toteutettava lisäkoulutus on työkalu, jolla nuoria ammattilaisia
saadaan pysyvästi töihin, minkä jälkeen te-toimiston ja kuntien toimenpiteitä
voidaan kohdistaa niihin nuoriin, joiden polut työmarkkinoille ovat pitempiä.