Piirihallituksen kannanotto 5.9.2012

Ajankohtaista

Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen ei saa eteläsavolaisten demareiden kannatusta.

Pieksämäen kaupungissa suunnitellaan massiivista ulkoistamista/yksityistämistä. Valmistelussa on koko sosiaali- ja terveystoimen tuotannon luovuttaminen yksityiselle taholle. Tämä tarkoittaa 30 miljoonan euron bisnestä ja 300 työntekijän työpanosta. Kaupunki ei tuottaisi enää terveyden edistämistä, kotihoitoa, kotisairaalatoimintaa, ikäneuvolaa, kuntoutusta, päivätoimintaa, fysioterapiaa, apuvälineitä, laitoshoitoa, palveluasumista, vuodeosastoja, hoiva- ja kuntoutusosastoja, akuuttiosastoa, kirurgista osastoa, leikkaustoimintaa, päiväkirurgiaa, leikkausosastoa, vastaanottotoimintaa, sisätautien, kirurgian ja gynekologian ja muita poliklinikoita, äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolaa, välinehuoltoa, lasten neuvolaa, perheneuvolaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, päihdehuoltoa, päihdepoliklinikkaa, huoltokotia, mielenterveyskeskusta, psykiatrian poliklinikkaa ja psykiatrian kuntoutusyksikköä.

– Me sosialidemokraatit vastustamme ehdottomasti julkisten palveluiden näin massiivista ulkoistamista/yksityistämistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan noin 80 prosenttisesti verorahoituksena. Yhteiset verorahat on tarkoitettu kaikkien kansalaisten saatavissa oleviin palveluihin, ei yksityisen voitontavoittelun tukemiseen. Yksityisen yrityksen lähtökohtana on toimia ensisijaisesti taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kun taas julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta mitataan ennen kaikkea palvelujen kuntalaisille tuottaman hyvinvoinnin näkökulmasta, sanoo demaripiirin puheenjohtaja Satu Taavitsainen.

Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan tuottaa normaalin kunnallisen palvelutuotannon kautta myös tehokkaasti trimmaamalla oma organisaatio kuntoon. On parempi, että palvelujen riittävyys, laatu ja tuotannon tehokkuus ovat kuntalaisten ja omien päättäjien kontrollissa. Ongelmien korjaaminen on vaikeaa, jos asiat eivät ole omissa käsissä ja ongelmiin puuttuminen on lähes mahdotonta.

Ulkoistaminen/yksityistäminen ei tuo miltään osin pieksämäkeläisten kannalta sellaista parannusta palvelujen riittävyyteen ja laatuun, mitä ei saavutettaisi kaupungin omalla palvelujen järjestämisellä ja tuottamisella. Yksityistäminen ei myöskään tue kunnan eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen edellyttävät kunnissa moniammatillisuutta. Parhaiten sosiaali- ja terveyspalveluiden työn toteuttaminen onnistuu tiiviissä yhteistyössä kunnan opetus-, kulttuuri-, liikunta-, vapaa-aika- ja teknisen toimen kanssa.

– Kun palvelujen rahoitus hoidetaan oman valtuuston päättämällä verotuksen tasolla, ei tarvitse miettiä menevätkö pieksämäkeläisten veroeurot pääomasijoittajien ja osakkeiden omistajien taskuun. Suuren kokonaispaketin kilpailuttaminen veisi toiminnan paikallisten toimijoiden ulottumattomiin ja näin eurot siltäkin osin virtaisivat kunnan ulkopuolelle, sanoo demaripiirin varapuheenjohtaja Alpo Salo.

Eteläsavolaiset sosialidemokraatit katsovat vahvasti tulevaisuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan perustehtävä nyt ja myös tulevaisuudessa.

Satu Taavitsainen, puheenjohtaja
Jari Mäkinen, toiminnanjohtaja

Lisätietoja:
Satu Taavitsainen, puh. 0440-905 546, satu.taavitsainen@hotmail.com
Alpo Salo, puh. 040-809 8905, alpo.salo@gmail.com