PARASTA KANSALLE

Ajankohtaista

SDP Etelä-Savon piirikokous korostaa valtuustokauden alkaessa kuntien päätösten tärkeyttä laadukkaiden ja riittävien palvelujen turvaamiseksi. Sosialidemokraatit pitävät ensisijaisena kuntien omaa tai yhdessä muiden kuntien kanssa tapahtuvaa palvelutuotantoa. Näistä linjauksista päätetään tänä keväänä tuleville neljälle vuodelle kuntien strategioissa. Kuntien tärkein tehtävä on laadukkaiden peruspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen asukkailleen – siitä ei tule tinkiä. Haluamme parasta kansalle lähipalveluna.

Kaikki päätöksenteko pohjautuu arvoihin. Me kyseenalaistamme kaikkien arvojen mittaamisen pelkästään rahassa. On taisteltava ja toimittava ihmisten puolesta. Tasa-arvoiset palvelut ovat hyvinvointivaltion sydän, jota tulee vaalia, hoitaa ja kehittää. Päättäjien tulee toimia moraalisina esikuvina.

Tulevassa uudessa vaalipiirissä Etelä-Savon vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Näin pääsemme paremmin ohjaamaan maakuntamme kehitystä haluamaamme suuntaan yhdessä kansalaisten kanssa. Hyvällä yhteistyöllä ja yhteisymmärryksellä kymenlaaksolaisten ja eteläkarjalaisten kanssa saamme varmasti tuloksia aikaan. Me sosialidemokraatit haluamme, että Etelä-Savo on jokaiselle hyvä paikka kasvaa, elää, asua ja tehdä työtä. Kannustamme kansalaisia aktiiviseen yhteydenpitoon sosialidemokraattisten luottamushenkilöiden kanssa asioiden eteenpäin viemiseksi.

Etelä-Savoon tulee perustaa Mikkelin ja Savonlinnan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoituksesta valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Lisäksi Pieksämäellä olisi oltava järjestämisvastuu omista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluistaan. Haluamme turvata terveyspalvelujen ympärivuorokautisen päivystyksen säilymisen Etelä-Savossa. Pidämme välttämättömänä, että rahoitusvastuu säilyy yhteisesti valtiolla ja kunnilla.

***

Kannanotto on hyväksytty SDP Etelä-Savo ry:n kevätpiirikokouksessa, Joroisissa 16.3.2013