Lisää rahaa tieverkon kunnostamiseen ja ylläpitoon

Ajankohtaista

Etelä-Savon maakuntahallituksen sosialidemokraattisen ryhmän kannanotto 19.5.2014

Lisää rahaa tieverkon kunnostamiseen ja ylläpitoon

Etelä-Savon maakunta on vesistöjen pilkkoma, pitkien välimatkojen maakunta, jossa on tiheä alemman tieverkon tiestö. Valtion kehysriihessä tekemät leikkaukset vähentävät perustienpidon tierahoja 100 miljoonalla. Ryhmämme vaatii päätöksen peruuttamista.

Teiden hoitoa, ylläpitoa ja parannuksia ei saa venyttää ja siirtää hamaan tulevaisuuteen. Teiden ja siltojen kuntoa ei saa päästää rapistumaan ja siirtää ongelmaa tuleville sukupolville. 

Alemman tieverkon kunnossa pitäminen lisää työtä, verotuloja ja liikevaihtoa Etelä-Savossa. Teiden parantaminen lisää paikallisten maanrakennusyritysten työmahdollisuuksia ja mahdollistaa puun ja koneiden kuljetukset. Myös asuminen ja yrittäminen haja-asutusalueella paranee toimivampien yhteyksien kautta.

Työttömyyden pienentämiseksi sovittu maltillinen palkkaratkaisu kaipaa tuekseen vahvaa investointien liikkeelle lähtöä. Kuntien ja valtion on korkean työttömyyden aikana investoitava julkiseen rakentamiseen kuten kouluihin, päiväkoteihin, liikenneväyliin ja muihin kasvua tukeviin kohteisiin ja koulutukseen. Yhteiskunnan on tuettava työllisyyttä ja ylläpidettävä kotimarkkinoiden kysyntää. Tämä on perinteinen, mutta toimiva keino. Keinoa on nykyaikaistettava siten, että urakat ja hankinnat kilpailutetaan niin, että ne tukevat aluetaloutta ja työllistävät paikallisia asukkaita työehtosopimusten mukaisin palkoin. 

 

Mikkelissä 19.5.2014 

Etelä-Savon maakuntahallituksen sd-ryhmä:
Teemu Hirvonen, Savonlinna, maakuntahallituksen 1 vpj.
Mikko Hokkanen, Kangasniemi, maakuntavaltuuston 2. vpj.
Satu Taavitsainen, Mikkeli, maakuntahallituksen jäsen
Markku Lahikainen, Mikkeli, maakuntahallituksen jäsen
Terttu Salo, Pieksämäki, maakuntahallituksen jäsen