Kotkan ja Haminan Sos. dem. Kunnallisjärjestöjen vetoomus väylämaksun poistamiseksi

Ajankohtaista

Kotkan Sos.dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jari Luumi ja Haminan Sos.dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ville Virtanen luovuttivat sunnuntaina valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle vetoomuksen väylämaksujen poistamiseksi.

Kotkan ja Haminan Sos. dem. Kunnallisjärjestöjen vetoomus väylämaksun poistamiseksi

Etelä – Kymenlaakso on ollut vuosikaudet suuren rakennemuutoksen kourissa. Alueen työttömyys on 17% tasolla joka on huomattavasti maan keskiarvoa korkeampi. Kotka Hamina alueella toimii Suomen suurin satama jolla on tärkeä merkitys Venäjän tavaran kauttakulku sekä myös kotimaan tuonti -ja vienti satamana ja näin ollen satamaan ja sen ympärille on syntynyt ajan myötä tuhansia työpaikkoja. Suomen satamien yksi kilpailutekijä on luotettavuus, mutta Rikkidirektiivin astuessa voimaan tämä ei tule riittämään ja siksi alueella on pohdittu tämän vaikutusta sataman toimintaedellytyksiin ja sen mahdollista vaikutusta uusien työpaik…kojen luomiseen sekä nykyisten työpaikkojen säilymiseen, koska nyt on jo havaittavissa, että liikenteen siirtämiseksi muihin maihin on selvästi painetta väylämaksujen suhteen joita kilpailija maissa ei ole. Varustamot ja tietysti tavaran toimittaja etsivät koko ajan edullisempia ja tuottavampia reittejä tavaran saamiseksi määrän päähän ja siksi Kotkan -ja Haminan Sos. dem Kunnallisjärjestöt esittää, että Valtionvarainministeriö poistaisi väylämaksut jotta HaminaKotka ja muidenkin Suomen satamien kilpailukyky turvattaisiin jatkossa kiristyvillä markkinoilla ja pystyisimme takaamaan Suomen satamien kilpailukyvyn. Samalla toimitamme lisäksi Valtiovarainministeriölle HaminaKotka Satama Oy:n vetoomuksen josta voi todeta selkeästi ongelman joka väylämaksujen suhteen nykyisessä tilanteessa on vertailu maihin nähden.

Jari Luumi Kotkan Sos.dem Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Ville Virtanen Haminan Sos.dem Kunnallisjärjestön puheenjohtaja