Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit: – Vastuullista talouspolitiikkaa on huolehtia ihmisten terveydestä ja toimeentulosta

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n syyspiirikokous kokoontui 7.11.2020 hybridimallilla (osa paikalla Anttolassa, osa etänä) käsittelemään sääntömääräiset asiat, hyväksymään uudet piirijärjestön säännöt sekä vahvistamaan periaatteet ylikunnallisten luottamustehtävien paikkajaosta ja puolueverosta. Osana toimintasuunnitelmaa hyväksyttiin myös piirin visio, missio ja poliittinen ohjelma.

Poliittisen tilannekatsauksen piirikokoukselle esitti etäyhteyksien kautta europarlamentaarikko Eero Heinäluoma. Heinäluoman alustus sivusi mm. USA:n vaaleja, EU:n tulevaisuutta sekä kotimaan tilannetta.

Piirikokouskausi on kaksivuotinen, joten tänä syksynä ei piirikokouksessa ollut henkilövalintoja.

Piirikokouksen viesti tiivistyi alla olevaan kannanottoon.

Vastuullista talouspolitiikkaa on huolehtia ihmisten terveydestä ja toimeentulosta

Maailmanlaajuinen koronapandemia on muokannut arkea, haastanut yhteiskunnan toimintoja ja tehnyt huomisesta entistä vaikeammin ennakoitavaa. Kriisin keskellä tarvitaan myös yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä ja halua pitää kaikki mukana. On kyettävä tekemään toimia, joilla ihmiset, perheet, yritykset ja alueet selviävät kriisistä mahdollisimman vähin vahingoin.

Marinin hallituksen viimeisimmän lisätalousarvion tavoitteena on turvata ihmisten terveyttä ja hyvinvointia pandemian keskellä sekä estää koronaviruksen leviämistä. Tästä syystä hallitus varaa lisää varoja koronavirustestaamisesta ja -jäljityksestä aiheutuviin välittömiin kustannuksiin. Hallitus myös varasi liki sata miljoonaa euroa lisää koronarokotteen hankkimiseen, tämä määräraha tulee luonnollisesti jo rokotetta varten varattujen rahojen lisäksi.

Tilanne on haastava myös kunnissa ja kuntataloudessa. Talous on tiukka ja toimintaympäristöön liittyvät paineet ja rajoitukset koettelevat myös kuntasektorilla työskenteleviä. Vaikeina aikoina on erityisen tärkeää, että arkea tukevat peruspalvelut, kuten esimerkiksi varhaiskasvatus, perusopetus, puhtauspalvelu, terveydenhoito ja ruokahuolto toimivat. Hallitus tukee kuntia kohdentamalla varoja kuntien peruspalveluihin ja sairaanhoitopiirien toimintaan. Tässä tilanteessa tulee kaikin keinoin pyrkiä välttämään kuntien henkilöstön lomauttamiset, joiden seurauksena myös kuntien tarjoamat palvelut heikkenisivät.

Marinin hallitus tunnistaa myös yritysten ahdingon koronakriisin keskellä. Hallitus onkin esittänyt keväällä esiteltyyn yritysten kustannustukeen toista hakukierrosta ja reilun 400 miljoonan euron lisämäärärahaa. Vallitsevassa tilanteessa on äärimmäisen tärkeää tukea työpaikkojen säilymistä, niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Koronakriisistä palautuminen tulee vaatimaan aikaa. Tässä tilanteessa on vastuullista talouspolitiikkaa keskittyä sosiaalisen kriisin torjuntaan ja elvytykseen huolehtien siten ihmisten terveydestä ja toimeentulosta. Näin pienennetään kriisistä niin ihmisten hyvinvointiin kuin talouskasvun edellytyksiinkin koituvia vaurioita.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry