Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit – Hallituksen politiikassa on menneisyyden kaiku

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n piirikokous 13.10.2018

Hallituksen politiikassa on menneisyyden kaiku

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit paheksuvat maamme hallituksen politiikkaa, joka toistelee kaikuja menneisyydestä ja uhkaa taannuttaa Suomen. Tämä ajaa takaisin sanelupolitiikan aikakaudelle. Maamme vahvuutena on ollut luottamus ja yhteinen sopiminen. Tuottavuus ja edelläkävijyys lähtevät yhteisistä tavoitteista ja keskinäisestä arvostuksesta.

Luottamusta ei rakenneta työehtoja polkemalla. Ay-liike vastaa hallituksen haluttomuuteen neuvotella yhteisistä asioista käytettävissä olevilla työtaistelukeinoilla. Suomessa työntekijän irtisanominen on tällä hetkelläkin helppoa ja vasta pidennetyt koeajatkin mahdollistavat työntekijän sopivuuden mittaamisen. Hallituksen on vedettävä irtisanomisesityksensä pois. Työelämässä tarvitaan nyt hyvää johtamista, osaamiseen panostamista sekä luottamuksen rakentamista. Tuottavuus ja työllisyys eivät kohene hallituksen ja työministerin raipalla.


Ilmastotalkoisiin maakuntien osaamisella

Tuore ilmastoraportti on herättänyt tärkeää keskustelua ja aiheellista huolta maapallon ja koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Vaikka raportin tulokset ovat hälyttäviä, ei peli ole vielä menetetty. Nyt tarvitaan tekoja, joilla tulevaisuutta on vielä mahdollista muuttaa. Kukaan ei voi enää ummistaa silmiään ilmastonmuutokselta. Suomen, Euroopan ja koko maailman tulee sitoutua yhdessä tavoitteisiin, joilla maapallo voidaan säilyttää elinkelpoisena myös tuleville sukupolville.

Kysymys ei ole vain yksilön valinnoista tai kansallisista päätöksistä vaan tahtotilasta, jolla osaamista, ymmärrystä ja yhteisiä tavoitteita jaetaan globaalisti. Suomalainen ympäristöhaasteisiin sekä luonnonvarojen ja energian säästöön tähtäävä cleantech-osaaminen on ensiluokkaista. Cleantech-osaamista löytyy myös Kaakkois-Suomesta. Tämä alueellinen osaaminen tulee vahvemmin nostaa vientituotteeksi ja koulutuksen keskiöön. Vain näin voidaan hillitä ilmastonmuutoksen radikaaleja vaikutuksia ja samalla viedä maailmalle suomalaista osaamista.