Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien piirikokous: Eriarvoistuminen on pysäytettävä

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n kevätpiirikokous kokoontui 22.4.2017 Lappeenrannassa, Lauritsalan Työväentalolla.

Kokouksessa poliittisen tilannekatsauksen piti kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen. Piirikokouksessa käytiin vilkasta keskustelua niin poliittisesta tilanteesta, kuntavaalien tuloksesta kuin mahdollisiin maakuntavaaleihin valmistautumisesta.

Piirikokouksen julkilausuma alla:

Eriarvoistuminen on pysäytettävä

Kevään aikana on saatu myönteisiä uutisia talouden orastavasta kasvusta. Kasvun siemenet on nyt kylvettävä eriarvoisuuden pysäyttämiseen. Yhteiskuntamme vakaus perustuu luottamukseen siitä, että jokaisesta pidetään huolta, eikä tietoisesti tehdä sellaista politiikkaa, jolla ihmisiä luokitellaan ja eriarvoisuutta kasvatetaan. Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ovat erityisen huolissaan varhaiskasvatukseen tehdyistä heikennyksistä ja ammatillisen koulutuksen leikkauksista. Peruskoulutuksen tuntikehysten pienentäminen heikentää turvallista oppimisympäristöä ja oppimista. Jos näissä tärkeissä palveluissa tehdään sellaisia heikennyksiä, kuin tällä hallituskaudella on tehty, yhteiskuntarauha ja ihmisten kokemus tasa-arvoisesta yhteiskunnasta heikkenee merkittävästi työttömyyden ja syrjäytymisen lisääntyessä.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ovat kuntavaalituloksella vaalipiirin suurin puolue. Niin vaalikentillä kuin vaalien jälkeenkin meidän politiikan punaisena lankana on se, että yhteiskunnassa pidetään kaikki mukana.

Maakuntauudistukseen malttia

Maakuntavaalit käytäneen tammikuussa 2018. Niin vaalien kuin uuden maakunnan roolin osalta lainsäädäntö on vielä keskeneräinen ja kiireinen valmistelu on jättänyt monet asiantuntijanäkökulmat vähälle huomiolle. Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit valmistautuvat jo maakuntavaaleihin, mutta hallitukselta vaaditaan nyt aikataulujen ja valmistelun osalta järkeä ja malttia. Maakuntauudistuksessa tulee huomioida alueiden omat vahvuudet ja mahdollistaa niiden kasvu. Uudistuksen keskeisin osa on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen, jota tulee tehdä ihminen edellä, ei markkinavoimat.