Ammatillinen koulutus kohtuuttomien säästöpaineiden keskellä

Ajankohtaista

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry
Kannanotto 11.11.2017

Ammatillinen koulutus kohtuuttomien säästöpaineiden keskellä
Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit kantavat huolta koulutukseen kohdistetuista kohtuuttomista säästövelvoitteista. Koulutuksesta leikkaaminen on lyhytnäköistä ja heikentää tasa-arvoa. Jo nyt on nähtävissä, että syrjäytyminen työelämästä ja koulutuksesta on ollut kasvussa ja etenkin poikien kohdalla osaaminen perustaidoissa on huolestuttavasti laskenut. Oppimistavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan nykyistä tehokkaampia toimenpiteitä jo peruskoulussa. Suomen kilpailukyky perustuu vahvaan, kaikille saavutettavissa olevaan laadukkaaseen koulutukseen, jolla luodaan huomispäivän osaajat.
Leikkaamalla opetuksesta, koulutuspaikoista sekä koulutuksen sisällöstä, leikataan myös nuorten tulevaisuudesta. Koulutuspolun laadukas alkutaival vaikuttaakin merkittävästi myös jatko-opintojen menestykseen.
Ammatillisen koulutuksen reformilla vähennetään lähiopetuksesta ja lisätään työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Ammatillisen koulutuksen osalta vastuuta laadukkaasta koulutuksesta ei voi siirtää työpaikoille ilman yhdessä sovittuja selkeitä pelisääntöjä ja työntekijöille kohdistettuja resursseja.

Jokaista tarvitaan

Suomen talous on palaamassa kasvu-uralle. Pitkittyneen taantuman jälkeen uutiset talouden myönteisestä kehittymisestä ovat enemmän kuin tervetulleita. Viime vuosien tiukka säästökuuri on koetellut oikeudenmukaisuuden tunnetta ja kasvattanut huolestuttavalla tavalla eriarvoistumista.
Kasvun hedelmät tulee kohdistaa nyt luottamuksen palauttamiseen; lomarahat kuuluvat myös naisvaltaisille julkisten- ja palvelualojen työntekijöille, varhaiskasvatus on jokaisen lapsen oikeus ja tärkeät julkiset palvelut tulee olla jokaisen kuntalaisen saatavilla. Kasvu voi jatkua vain pitämällä kaikki mukana.
Liikennehankkeet Venäjälle ja Aasiaan avaavat suomalaiselle osaamiselle uusia ovia, joiden avaamisen tarvitaan maakuntien ja maiden välisiä rajoja ylittävää yhteistyötä.

Presidentinvaaleissa tarvitaan arvokeskustelua
Presidenttiehdokas Tuula Haatainen on nostanut esiin eriarvoistumisen kasvun olevan suurin sisäinen turvallisuusuhka Suomessa. Tämän torjumiseksi tarvitaan vahvaa hyvinvointivaltiota, se on vastuunkantoa toinen toisistamme. Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ovat mukana ja tukemassa Tuula Haataisen presidentinvaalityötä!

Henkilövalinnat

Kaakkois-Suomen piirin puheenjohtajaksi valittiin äänin 46- 13 Teemu Hirvonen. Puheenjohtajavaali käytiin Teemu Hirvosen ja Joonas Honkimaan välillä Vili-Valtteri Virtasen vetäydyttyä kilvasta esittelypuheenvuoronsa jälkeen.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit ry:n 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Matti Heikkilä (Kotka) ja 2. varapuheenjohtajaksi Jenna Vertanen (Ruokolahti)

Piirihallitukseen jäseniksi valittiin: Timo Pulkkinen (Savonlinna), Sari Melkko (Kouvola), Markku Aholainen (Mikkeli), Kari Huovila (Pyhtää), Pirkko Rahikainen (Mikkeli), Veikko Hämäläinen (Imatra), Aila Eerola (Kotka), Virpi Torniainen (Lappeenranta), Paula Werning (Kouvola) ja Urpo Kunnasluoto (Kouvola)
Varajäseneksi piirihallitukseen valittiin seuraavassa järjestyksessä: 1. Asko Kokkola (Lappeenranta), 2.Nina Peltonen (Hamina), 3.Heikki Martikainen (Pieksämäki), 4.Pirjo Tella-Pulliainen (Imatra) sekä 5. Minni Kuisma (Kotka)