Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

Ulkopolitiikan ”uusi alku”

Ajankohtaista 06:47

Muistelemme varmaan monet kaiholla aikaa, jolloin Suomi nähtiin ulkopoliittisesti sovittelevana, kansainvälisyyttä arvostavana, luotettavana ja pitkäjänteisenä toimijana. Aikaa, jolloin Suomi oli maailmalla toimiessaan niin sanotusti kokoaan suurempi. Todellisuudessa aikaa tästä maailmasta on vain muutamia kuukausia, mutta niiden aikana nykyisen hallituksen tekemät uudet linjaukset tulevat vaikuttamaan kaikessa kansainvälisessä toiminnassa vuosia tästä eteenpäin. Hämmennystä ja epävarmuutta on aiheutettu toimijoille sekä kotimaassa että ulkomailla eikä tilanne ole jäänyt huomaamatta myöskään kansainväliseltä medialta.

Ulkopolitiikkaan liittyen huolestuttavia olivat ulostulot Ahvenanmaan asemasta puolustuksessa ja kansainvälisen Ottawan miinasopimuksesta kyseenalaistaminen. Keskustelu ja päätös kieltää Venäjän edustajien osallistumisesta ETYJ kokoukseen vedoten EU:n politiikkaan on kaukana siitä maailmasta, jolloin Suomi koettiin puolueettomana areenana vaikeidenkin asioiden keskustelulle. Toimiminen EU:ssa on aina taiteilua kansallisten intressien kanssa, mutta nyt kielenkäyttö sisäpoliittisten syiden vuoksi on tiukentunut. Eikä riitä, että Euroopassa Suomeen suhtaudutaan varauksellisesti ja Venäjän suuntaan ovat välit huonontuneet. Nyt samaa on tehty myös Ruotsin suuntaan syyttämällä naapurimaata turvapaikkahakijoiden tilanteessa.

YK ja monet kansainväliset järjestöt ovat olleet tärkeitä Suomelle. Nyt leikkaukset niin monenkeskisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta, lasten koulutuksesta kuin naisten tasa-arvotyöstä vievät pohjan monelta hankkeelta. Samoin käy kansalaisjärjestöjen toiminnan leikkausten vuoksi, joita myös tehdään ilman kunnollista valmistelua ja vailla arviota vaikutuksista. Joiltakin viedään rahoitusta jo kuluvan vuoden osalta. Yksi tällainen järjestö on Finnwatch, joka selvittää suomalaisten yritysten toimintaa ihmisoikeus- ja ympäristökysymysten osalta maailmalla. On muistettava, että Suomi on saanut apua sodan jälkeen esimerkiksi UNICEF:n kautta ja Maailman pankin rahoitusta vielä 70-luvulla. Nyt on meidän vuoromme antaa apua muille.

Ulkopolitiikan eräänä voimavarana on ollut rauhantyö, joka on saanut tunnustusta maailmalla neuvottelijoiden taidoista. Nyt myös rauhantyö on leikkausten kohteena. Rauhanturvaajien määrän lasku alle sataan romuttaa järjestelmää kotimaassa sekä asemaamme YK:n operaatioissa.

Nähtäväksi jää, tuleeko vain hallituspuolueiden jäsenistä koostuvalta eduskunnan puhemiesneuvostolta tukea esityksellemme, että eduskunta kävisi ajankohtaiskeskutelun kansainvälisyydestä ja rasismin vastaisuudessa. Valitettavasti kaikkien puolueiden rasismin vastainen kannanotto ei edennyt.

Näin maailmaa muutetaan, mutta mihin suuntaan. Vai onko tämäkin hallituksen linja ”sitä saa mitä tilaa”, kuten erään puolueen siellä sisällä.

Sirpa Paatero, kansanedustaja