Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

Puoluevaltuuston kannanotto 25.11.

Ajankohtaista 07:49

PUOLUEVALTUUSTON KANNANOTTO

Kuopio 24.-25.11.2012

Hallituksessa toimittu vastuullisesti

Ennen vaaleja lupasimme, että mikäli SDP on seuraavassa hallituksessa, nostamme työllisyysmäärärahoja, nostamme pääomatuloveroa ja sitoudumme siihen, ettemme leikkaa työeläkkeitä. Olemme toteuttaneet kaikki nämä sitoumukset. Lisäksi raamisopimus, työurasopimus, eurotukilainojen vakuudet, ja valtionyhtiöiden johdon palkitsemisen hillitseminen ovat esimerkkejä asioista, joiden puolesta toimimisesta hallituksessa voimme olla ylpeitä.

SDP on myös sitoutunut siihen, että velkasuhde käännetään hallituskauden aikana laskuun. Olemme vaikuttaneet keskeisesti siihen, että sopeutus on toteutettu oikeudenmukaisesti. Rikkaammat kantavat suuremman vastuun kuin vähävaraiset. Hallituksen talouspoliittisen linjan myötä tuloerot kapenevat. Merkittäviä saavutuksia ovat myös nuorten yhteiskuntatakuu, vanhuspalvelulaki, ja perusturvan merkittävä, 120 euron kuukausikorotus vuoden 2012 alusta.

Puolueen päätös kantaa vastuuta maasta hallituksessa on ollut oikea. Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen.

Taloustilanne vaatii luottamuksen vahvistamista

SDP:n linja tulevissa talousratkaisuissa on kestävyyden ja kasvuedellytysten vahvistaminen yhdessä. Suomen työ- ja talouselämässä tarvitaan keskinäistä luottamusta. Lisääntyvä vastakkainasettelu ei kehitä Suomea. SDP uskoo vahvaan sopimisen kulttuuriin, jossa yhteinen etu asetetaan oman edun edelle.

Suomi tarvitsee yhteiset puitteet kasvulle ja työllisyyden parantamiselle tulevaisuudessa. Koulutuspaikkoja tarvitaan tasavertaisesti kaikille alueille, nuorten koulutustarpeet huomioiden.

Kehysratkaisun tulee yhdistää kasvupanostukset, hallitusohjelman mukaisesti toteutettavat sopeutustoimet, sekä työllisyyttä tukevat rakenteelliset toimet. Ilman tällaisia puitteita hyvinvointimme perustana oleva talous ajautuu entistäkin synkempiin näkymiin.

Kasvua voidaan vauhdittaa myös tietyin kohdennetuin investoinnein. Lisätoimet kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi parantaisivat sosiaalista tasa-arvoa ja tukisivat kasvua.

Eurokriisi

Taloutemme näkymiin vaikuttaa keskeisesti eurokriisi. Talouden haasteet liittyvät ennen kaikkea vientimarkkinoihin. Haasteet pohjautuvat pitkälti euroalueen tilanteeseen. Eurokriisin ratkaiseminen on kansallinen etumme, jotta hyvinvointi ja työpaikat saadaan Suomessa turvattua.

Tahtotilamme eurokriisin ratkaisemiseksi on osa suurempaa europolitiikan linjaa. Olemme sitoutuneita yhä tiiviimpään integraatioon. Yksin emme pärjää globaalissa kilpailussa ja hyvinvointimallimme turvataan parhaiten osana Eurooppaa.

Kukin maa vastaa itse omasta politiikastaan, taloudenhoidostaan ja veloistaan. Olemme rajanneet veronmaksajien vastuita vakuuksilla. Olemme halunneet myös lisätä sijoittajien vastuuta kriisin hoidossa, ja pidämme sitä edelleen tärkeänä.

Eettiseen markkinatalouteen

SDP:n tavoitteena on eettisempi markkinatalous, joka on taloudellisesti vakaa, sosiaalisesti vastuullinen ja ekologisesti kestävä.

Oikeuksien lisäksi talouden toimijoilla – yrityksillä, yhteisöillä ja yksilöillä – on myös velvollisuuksia. Näistä keskeinen on veronmaksuvelvollisuus. Veroja tarvitaan yhteisiin kuluihimme, palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitukseen. Kaikkien yhteiskunnan eduista hyötyvien tulee osallistua mahdollisuuksiensa mukaan kulujen kattamiseen.

Vastustamme veroparatiiseja kaikilla foorumeilla. Haluamme Suomen mukaan rahoitusmarkkinaveron valmisteluun. Rahoitusmarkkinaverolla pystytään hillitsemään keinottelua ja käyttämään rahoitusmarkkinoiden voitoista osan tavallisen palkansaajan ja vähävaraisen hyödyksi. Pidämme myös erittäin tärkeänä eduskunnassa paraikaa käsiteltäviä korkovähennysoikeuden rajaamista sekä pankkiveroa.

Eettiseen markkinatalouteen kuuluu taloudellisen vastuun lisäksi ympäristövastuu. Erittäin valitettavan Talvivaaran tapauksen opetus on oltava, että talous- ja ympäristöarvot on voitava yhdistää entistä paremmin. Suomella ei ole varaa siihen, että kaivosteollisuus ja ympäristönsuojelu ovat pysyvästi törmäyskurssilla.

Ympäristöhallinnon alasajo viime hallituskaudella oli virhe. Voimavaroja on vahvistettava siten, että kestävän ympäristönsuojelun toteuttaminen on mahdollista. Talvivaaran osalta on tarkasti selvitettävä myös viranomaisvastuun toteutuminen ja lainsäädännön toimivuus.

Ympäristöteknologia on tulevaisuuden kasvuala. Yksi edellytys tälle on, että omat ympäristönormimme kannustavat puhtaan teknologian kehittämiseen.

Eettiseen markkinatalouteen kuuluu myös sosiaalinen yhtenäisyys. Tähän kuuluu yritysten yhteiskuntavastuu, säällisen toimeentulon kaikille takaava sosiaaliturva, sekä laadukkaat julkiset palvelut. Nämä seikat tulee nähdä paitsi itseisarvollisina tekijöinä yhteiskunnassa, myös kilpailukykytekijöinä. Terve, osaava, aktiivinen työikäinen väestö on tuottavan työn perusta.

Ajankohtainen tarve tässä suhteessa liittyy yt-neuvotteluihin. Yritykset tekevät nyt viisaasti, jos irtisanomisten sijaan lomauttavat väkeä.

***

Puoluevaltuusto toteaa, että puoluehallitukselle siirretty toimivalta (puoluevaltuusto 18.6.2011) päättää osallistumisesta Kataisen hallitukseen sekä valtioneuvoston jäsenten nimeämisestä on edelleen voimassa.