Ajankohtaista

SDPshared image on Instagram

SDP:n tänään julkaisema raportti kertoo, miten avautuvat sotemarkkinat vaikuttavat yrityksiin ja niiden verosuunnitteluun. Tuloksista voidaan nähdä, että uudet sote-markkinat kiinnostavat kansainvälisiä pelureita, jotka karsivat kuluja aggressiivisella verosuunnittelulla. Näin ei voi olla - veronkierto on saatava kuriin! Lue koko raportti nettisivuiltamme! #veronkierto #verosuunnittelu #verot #politiikkasosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Avautuvat sote-markkinat kiinnostavat kansainvälisiä pelureita, jotka karsivat kuluja aggressiivisella verosuunnittelulla, arvioi SDP:n eduskuntaryhmän tänään julkistettu raportti. – Hallituksen sote-kaavailut ovat johtaneet alan keskittymiseen. Niin sanottu valinnanvapausmalli johtaisi siihen, että muutamat kansainväliset konsernit kaappaisivat markkinat, jotka avautuvat ensi vuoden lopussa. Juuri tällaisiin yrityksiin verosuunnittelu on keskittynyt, kansanedustaja Timo Harakka sanoo.Sosialidemokraatit SDP

Maria Tolppanenshared tweet on Twitter

Suomessa tarvitaan laki kivun hoitamiseen. Surullista. Sen pitäisi kuulua joka lääkärin osaamisalueeseen. Mutta näin ei ole. Uskomatonta!

Nasima Razmyarshared image on Instagram

Olin tänään ihanan radio- ja nykyään tv-juontajan Tuija Pehkosen vieraana. Ensi lauantaina kuulet ajatuksiani tästä TTK kaudesta ja muistelen myös omiani muutaman vuoden takaa. 💃🏼nasimarazmyar

Jutta Urpilainenshared tweet on Twitter

Tärkeä päivä;ennakkoäänestys alkoi&Bengt Holmström puhui eduskunnassa.Tyylilleen uskollisena hän haastoi pohtimaan asioita eri näkökulmista.

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Koulumaailma on jatkuvassa myllerryksessä. Kansanedustajat Joona Räsänen, Eeva-Johanna Eloranta, Merja Mäkisalo-Ropponen, Jukka Gustafsson, Krista Kiuru, Sanna Marin ja Ilkka Kantola kertovat kahdella lauseella mikä kouluissa on hyvin, missä mennään mönkään ja mitä pitää laittaa kuntoon. Katso terveiset, tykkää ja jaa eteenpäin, jos koulutus on sinulle sydämen asia!Sosialidemokraatit SDP

Miapetra Kumpula-Natrishared image on Instagram

Olen ollut ehdokkaana 15 kertaa ja ajattelin tän menevän rutiinilla. Mutta voi, kun aamun eka puhelu tuli Vaasasta ja soittaja sanoi menevänsä #äänestä'mään! Meni melkein jalat alta ja oli ihana jutella! Yhtä jännittävää ja yhtä nöyrä olo kuin aiemminkin. Jokainen ääni on joka kerta uusi. Ja kunnioitan luottamusta, sillä jokainen ääni on henkilökohtainen ja uniikki. #demokratia #äänestäminen #kuntavaalit2017 I ❤️#Vaasa #Vasa #ennakkoäänestys alkoi siis tänään! Henkkarit mukaan ja äänestämään! Lopsis!miapetrakumpula

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Milloin hallitus aikoo tarttua toimeen perhevapaiden uudistamiseksi, kysyvät entiset perheministerimme Susanna Huovinen, Maria Guzenina ja Tuula Haatainen. Uudistamisen tarpeesta on laaja yhteisymmärrys. Oma mallimme tarjoaa joustavampaa arkea perheille. Jos kannatat joustavuutta perhevapaisiin, jaa viesti eteenpäin.Sosialidemokraatit SDP

Antti Lindtmanshared tweet on Twitter

Voisiko Holmströmin puheen yksityisen ja julkisen sektorin rooleista kiteyttää niin, että yhteiskuntaa ei pidä yrittää johtaa kuin yritystä.

Eero Heinäluomashared tweet on Twitter

Bengt Holmströmillä todella vakuuttava ja ajatuksia herättävä esiintyminen eduskunnassa. Julkisen ja yksityisen raja. Soteen hyvät ohjeet.

Puoluevaltuuston kannanotto 25.11.

Ajankohtaista 07:49

PUOLUEVALTUUSTON KANNANOTTO

Kuopio 24.-25.11.2012

Hallituksessa toimittu vastuullisesti

Ennen vaaleja lupasimme, että mikäli SDP on seuraavassa hallituksessa, nostamme työllisyysmäärärahoja, nostamme pääomatuloveroa ja sitoudumme siihen, ettemme leikkaa työeläkkeitä. Olemme toteuttaneet kaikki nämä sitoumukset. Lisäksi raamisopimus, työurasopimus, eurotukilainojen vakuudet, ja valtionyhtiöiden johdon palkitsemisen hillitseminen ovat esimerkkejä asioista, joiden puolesta toimimisesta hallituksessa voimme olla ylpeitä.

SDP on myös sitoutunut siihen, että velkasuhde käännetään hallituskauden aikana laskuun. Olemme vaikuttaneet keskeisesti siihen, että sopeutus on toteutettu oikeudenmukaisesti. Rikkaammat kantavat suuremman vastuun kuin vähävaraiset. Hallituksen talouspoliittisen linjan myötä tuloerot kapenevat. Merkittäviä saavutuksia ovat myös nuorten yhteiskuntatakuu, vanhuspalvelulaki, ja perusturvan merkittävä, 120 euron kuukausikorotus vuoden 2012 alusta.

Puolueen päätös kantaa vastuuta maasta hallituksessa on ollut oikea. Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen.

Taloustilanne vaatii luottamuksen vahvistamista

SDP:n linja tulevissa talousratkaisuissa on kestävyyden ja kasvuedellytysten vahvistaminen yhdessä. Suomen työ- ja talouselämässä tarvitaan keskinäistä luottamusta. Lisääntyvä vastakkainasettelu ei kehitä Suomea. SDP uskoo vahvaan sopimisen kulttuuriin, jossa yhteinen etu asetetaan oman edun edelle.

Suomi tarvitsee yhteiset puitteet kasvulle ja työllisyyden parantamiselle tulevaisuudessa. Koulutuspaikkoja tarvitaan tasavertaisesti kaikille alueille, nuorten koulutustarpeet huomioiden.

Kehysratkaisun tulee yhdistää kasvupanostukset, hallitusohjelman mukaisesti toteutettavat sopeutustoimet, sekä työllisyyttä tukevat rakenteelliset toimet. Ilman tällaisia puitteita hyvinvointimme perustana oleva talous ajautuu entistäkin synkempiin näkymiin.

Kasvua voidaan vauhdittaa myös tietyin kohdennetuin investoinnein. Lisätoimet kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi parantaisivat sosiaalista tasa-arvoa ja tukisivat kasvua.

Eurokriisi

Taloutemme näkymiin vaikuttaa keskeisesti eurokriisi. Talouden haasteet liittyvät ennen kaikkea vientimarkkinoihin. Haasteet pohjautuvat pitkälti euroalueen tilanteeseen. Eurokriisin ratkaiseminen on kansallinen etumme, jotta hyvinvointi ja työpaikat saadaan Suomessa turvattua.

Tahtotilamme eurokriisin ratkaisemiseksi on osa suurempaa europolitiikan linjaa. Olemme sitoutuneita yhä tiiviimpään integraatioon. Yksin emme pärjää globaalissa kilpailussa ja hyvinvointimallimme turvataan parhaiten osana Eurooppaa.

Kukin maa vastaa itse omasta politiikastaan, taloudenhoidostaan ja veloistaan. Olemme rajanneet veronmaksajien vastuita vakuuksilla. Olemme halunneet myös lisätä sijoittajien vastuuta kriisin hoidossa, ja pidämme sitä edelleen tärkeänä.

Eettiseen markkinatalouteen

SDP:n tavoitteena on eettisempi markkinatalous, joka on taloudellisesti vakaa, sosiaalisesti vastuullinen ja ekologisesti kestävä.

Oikeuksien lisäksi talouden toimijoilla – yrityksillä, yhteisöillä ja yksilöillä – on myös velvollisuuksia. Näistä keskeinen on veronmaksuvelvollisuus. Veroja tarvitaan yhteisiin kuluihimme, palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitukseen. Kaikkien yhteiskunnan eduista hyötyvien tulee osallistua mahdollisuuksiensa mukaan kulujen kattamiseen.

Vastustamme veroparatiiseja kaikilla foorumeilla. Haluamme Suomen mukaan rahoitusmarkkinaveron valmisteluun. Rahoitusmarkkinaverolla pystytään hillitsemään keinottelua ja käyttämään rahoitusmarkkinoiden voitoista osan tavallisen palkansaajan ja vähävaraisen hyödyksi. Pidämme myös erittäin tärkeänä eduskunnassa paraikaa käsiteltäviä korkovähennysoikeuden rajaamista sekä pankkiveroa.

Eettiseen markkinatalouteen kuuluu taloudellisen vastuun lisäksi ympäristövastuu. Erittäin valitettavan Talvivaaran tapauksen opetus on oltava, että talous- ja ympäristöarvot on voitava yhdistää entistä paremmin. Suomella ei ole varaa siihen, että kaivosteollisuus ja ympäristönsuojelu ovat pysyvästi törmäyskurssilla.

Ympäristöhallinnon alasajo viime hallituskaudella oli virhe. Voimavaroja on vahvistettava siten, että kestävän ympäristönsuojelun toteuttaminen on mahdollista. Talvivaaran osalta on tarkasti selvitettävä myös viranomaisvastuun toteutuminen ja lainsäädännön toimivuus.

Ympäristöteknologia on tulevaisuuden kasvuala. Yksi edellytys tälle on, että omat ympäristönormimme kannustavat puhtaan teknologian kehittämiseen.

Eettiseen markkinatalouteen kuuluu myös sosiaalinen yhtenäisyys. Tähän kuuluu yritysten yhteiskuntavastuu, säällisen toimeentulon kaikille takaava sosiaaliturva, sekä laadukkaat julkiset palvelut. Nämä seikat tulee nähdä paitsi itseisarvollisina tekijöinä yhteiskunnassa, myös kilpailukykytekijöinä. Terve, osaava, aktiivinen työikäinen väestö on tuottavan työn perusta.

Ajankohtainen tarve tässä suhteessa liittyy yt-neuvotteluihin. Yritykset tekevät nyt viisaasti, jos irtisanomisten sijaan lomauttavat väkeä.

***

Puoluevaltuusto toteaa, että puoluehallitukselle siirretty toimivalta (puoluevaltuusto 18.6.2011) päättää osallistumisesta Kataisen hallitukseen sekä valtioneuvoston jäsenten nimeämisestä on edelleen voimassa.