Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

Piirihallituksen kannanotto koulutustarjonnan muutoksiin

Ajankohtaista 13:24

SDP Etelä-Savon piirihallituksen kannanotto koulutustarjonnan muutoksiin

Etelä-Savossa on kapeat työ- ja koulutusmarkkinat. Monet pienet ja keskisuuret työnantajat tarvitsevat täsmäkoulutettuja työntekijöitä. Tähän tarpeeseen eivät koulutuksen järjestäjät pysty vastaamaan vain perustutkintojen puitteissa. Meille eteläsavolaisille tulee erittäin suuri ongelma, mikäli jatko- ja täydennyskoulutuksen oppisopimuspaikkoja tullaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta vähentämään niin radikaalisti kuin kesäkuussa 2012 OKM:stä annetun kirjeen mukaan suunnitellaan.

Täsmäosaamisen tuottaminen työnantajien tarpeisiin edellyttää nykytasoisen rahoituksen ja paikkamäärän ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimuksiin. Tätä rahoitusta tarvitaan sekä ammatillisen tutkinnon tehneille nuorille sisäänpääsyyn työmarkkinoille että aikuisille jo työelämässä oleville, jotta emme heikennä Etelä-Savon mahdollisuuksia nostaa aikuisväestömme koulutustasoa, joka on valtakunnallisesti suhteellisen matala.

Oppisopimuksena toteutettavien perustutkintojen osalta on tähän asti ollut valtakunnallisesti ”piikki auki”. Nyt on kuitenkin pelättävissä, että valtiontalouden tiukkuus niukentaa jatkossa tuotakin resurssia. Etelä-Savon näkökulmasta lisä- ja täydennyskoulutuksen leikkaus on kuitenkin selvästi pahempi ongelma.

Tarvitsemme työvälineitä nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanoon

Oppisopimuksena toteutettava lisäkoulutus on työkalu, jolla nuoria ammattilaisia
saadaan pysyvästi töihin, minkä jälkeen te-toimiston ja kuntien toimenpiteitä
voidaan kohdistaa niihin nuoriin, joiden polut työmarkkinoille ovat pitempiä.