Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

Piirihallituksen kannanotto 5.9.2012

Ajankohtaista 13:30

Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen ei saa eteläsavolaisten demareiden kannatusta.

Pieksämäen kaupungissa suunnitellaan massiivista ulkoistamista/yksityistämistä. Valmistelussa on koko sosiaali- ja terveystoimen tuotannon luovuttaminen yksityiselle taholle. Tämä tarkoittaa 30 miljoonan euron bisnestä ja 300 työntekijän työpanosta. Kaupunki ei tuottaisi enää terveyden edistämistä, kotihoitoa, kotisairaalatoimintaa, ikäneuvolaa, kuntoutusta, päivätoimintaa, fysioterapiaa, apuvälineitä, laitoshoitoa, palveluasumista, vuodeosastoja, hoiva- ja kuntoutusosastoja, akuuttiosastoa, kirurgista osastoa, leikkaustoimintaa, päiväkirurgiaa, leikkausosastoa, vastaanottotoimintaa, sisätautien, kirurgian ja gynekologian ja muita poliklinikoita, äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolaa, välinehuoltoa, lasten neuvolaa, perheneuvolaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa, päihdehuoltoa, päihdepoliklinikkaa, huoltokotia, mielenterveyskeskusta, psykiatrian poliklinikkaa ja psykiatrian kuntoutusyksikköä.

– Me sosialidemokraatit vastustamme ehdottomasti julkisten palveluiden näin massiivista ulkoistamista/yksityistämistä. Sosiaali- ja terveyspalvelut rahoitetaan noin 80 prosenttisesti verorahoituksena. Yhteiset verorahat on tarkoitettu kaikkien kansalaisten saatavissa oleviin palveluihin, ei yksityisen voitontavoittelun tukemiseen. Yksityisen yrityksen lähtökohtana on toimia ensisijaisesti taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kun taas julkisen sosiaali- ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta mitataan ennen kaikkea palvelujen kuntalaisille tuottaman hyvinvoinnin näkökulmasta, sanoo demaripiirin puheenjohtaja Satu Taavitsainen.

Pieksämäen sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan tuottaa normaalin kunnallisen palvelutuotannon kautta myös tehokkaasti trimmaamalla oma organisaatio kuntoon. On parempi, että palvelujen riittävyys, laatu ja tuotannon tehokkuus ovat kuntalaisten ja omien päättäjien kontrollissa. Ongelmien korjaaminen on vaikeaa, jos asiat eivät ole omissa käsissä ja ongelmiin puuttuminen on lähes mahdotonta.

Ulkoistaminen/yksityistäminen ei tuo miltään osin pieksämäkeläisten kannalta sellaista parannusta palvelujen riittävyyteen ja laatuun, mitä ei saavutettaisi kaupungin omalla palvelujen järjestämisellä ja tuottamisella. Yksityistäminen ei myöskään tue kunnan eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaaminen edellyttävät kunnissa moniammatillisuutta. Parhaiten sosiaali- ja terveyspalveluiden työn toteuttaminen onnistuu tiiviissä yhteistyössä kunnan opetus-, kulttuuri-, liikunta-, vapaa-aika- ja teknisen toimen kanssa.

– Kun palvelujen rahoitus hoidetaan oman valtuuston päättämällä verotuksen tasolla, ei tarvitse miettiä menevätkö pieksämäkeläisten veroeurot pääomasijoittajien ja osakkeiden omistajien taskuun. Suuren kokonaispaketin kilpailuttaminen veisi toiminnan paikallisten toimijoiden ulottumattomiin ja näin eurot siltäkin osin virtaisivat kunnan ulkopuolelle, sanoo demaripiirin varapuheenjohtaja Alpo Salo.

Eteläsavolaiset sosialidemokraatit katsovat vahvasti tulevaisuuteen. Sosiaali- ja terveydenhuolto on kunnan perustehtävä nyt ja myös tulevaisuudessa.

Satu Taavitsainen, puheenjohtaja
Jari Mäkinen, toiminnanjohtaja

Lisätietoja:
Satu Taavitsainen, puh. 0440-905 546, satu.taavitsainen@hotmail.com
Alpo Salo, puh. 040-809 8905, alpo.salo@gmail.com