Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

PARASTA KANSALLE

Ajankohtaista 08:17

SDP Etelä-Savon piirikokous korostaa valtuustokauden alkaessa kuntien päätösten tärkeyttä laadukkaiden ja riittävien palvelujen turvaamiseksi. Sosialidemokraatit pitävät ensisijaisena kuntien omaa tai yhdessä muiden kuntien kanssa tapahtuvaa palvelutuotantoa. Näistä linjauksista päätetään tänä keväänä tuleville neljälle vuodelle kuntien strategioissa. Kuntien tärkein tehtävä on laadukkaiden peruspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen asukkailleen – siitä ei tule tinkiä. Haluamme parasta kansalle lähipalveluna.

Kaikki päätöksenteko pohjautuu arvoihin. Me kyseenalaistamme kaikkien arvojen mittaamisen pelkästään rahassa. On taisteltava ja toimittava ihmisten puolesta. Tasa-arvoiset palvelut ovat hyvinvointivaltion sydän, jota tulee vaalia, hoitaa ja kehittää. Päättäjien tulee toimia moraalisina esikuvina.

Tulevassa uudessa vaalipiirissä Etelä-Savon vaikutusmahdollisuudet kasvavat. Näin pääsemme paremmin ohjaamaan maakuntamme kehitystä haluamaamme suuntaan yhdessä kansalaisten kanssa. Hyvällä yhteistyöllä ja yhteisymmärryksellä kymenlaaksolaisten ja eteläkarjalaisten kanssa saamme varmasti tuloksia aikaan. Me sosialidemokraatit haluamme, että Etelä-Savo on jokaiselle hyvä paikka kasvaa, elää, asua ja tehdä työtä. Kannustamme kansalaisia aktiiviseen yhteydenpitoon sosialidemokraattisten luottamushenkilöiden kanssa asioiden eteenpäin viemiseksi.

Etelä-Savoon tulee perustaa Mikkelin ja Savonlinnan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet, jotka vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, tuottamisesta ja rahoituksesta valtakunnallisten linjausten mukaisesti. Lisäksi Pieksämäellä olisi oltava järjestämisvastuu omista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluistaan. Haluamme turvata terveyspalvelujen ympärivuorokautisen päivystyksen säilymisen Etelä-Savossa. Pidämme välttämättömänä, että rahoitusvastuu säilyy yhteisesti valtiolla ja kunnilla.

***

Kannanotto on hyväksytty SDP Etelä-Savo ry:n kevätpiirikokouksessa, Joroisissa 16.3.2013