Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

Lisää rahaa tieverkon kunnostamiseen ja ylläpitoon

Ajankohtaista 07:53

Etelä-Savon maakuntahallituksen sosialidemokraattisen ryhmän kannanotto 19.5.2014

Lisää rahaa tieverkon kunnostamiseen ja ylläpitoon

Etelä-Savon maakunta on vesistöjen pilkkoma, pitkien välimatkojen maakunta, jossa on tiheä alemman tieverkon tiestö. Valtion kehysriihessä tekemät leikkaukset vähentävät perustienpidon tierahoja 100 miljoonalla. Ryhmämme vaatii päätöksen peruuttamista.

Teiden hoitoa, ylläpitoa ja parannuksia ei saa venyttää ja siirtää hamaan tulevaisuuteen. Teiden ja siltojen kuntoa ei saa päästää rapistumaan ja siirtää ongelmaa tuleville sukupolville. 

Alemman tieverkon kunnossa pitäminen lisää työtä, verotuloja ja liikevaihtoa Etelä-Savossa. Teiden parantaminen lisää paikallisten maanrakennusyritysten työmahdollisuuksia ja mahdollistaa puun ja koneiden kuljetukset. Myös asuminen ja yrittäminen haja-asutusalueella paranee toimivampien yhteyksien kautta.

Työttömyyden pienentämiseksi sovittu maltillinen palkkaratkaisu kaipaa tuekseen vahvaa investointien liikkeelle lähtöä. Kuntien ja valtion on korkean työttömyyden aikana investoitava julkiseen rakentamiseen kuten kouluihin, päiväkoteihin, liikenneväyliin ja muihin kasvua tukeviin kohteisiin ja koulutukseen. Yhteiskunnan on tuettava työllisyyttä ja ylläpidettävä kotimarkkinoiden kysyntää. Tämä on perinteinen, mutta toimiva keino. Keinoa on nykyaikaistettava siten, että urakat ja hankinnat kilpailutetaan niin, että ne tukevat aluetaloutta ja työllistävät paikallisia asukkaita työehtosopimusten mukaisin palkoin. 

 

Mikkelissä 19.5.2014 

Etelä-Savon maakuntahallituksen sd-ryhmä:
Teemu Hirvonen, Savonlinna, maakuntahallituksen 1 vpj.
Mikko Hokkanen, Kangasniemi, maakuntavaltuuston 2. vpj.
Satu Taavitsainen, Mikkeli, maakuntahallituksen jäsen
Markku Lahikainen, Mikkeli, maakuntahallituksen jäsen
Terttu Salo, Pieksämäki, maakuntahallituksen jäsen