Ajankohtaista

SDPshared video on Instagram

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille! @joonarasanen @nakkalajarvi #taisteluopetuksesta #taisteluamisopetuksesta #amistenasialla #amikset #ammattilainen #koulutus #koulutusleikkaukset #tulevaisuus #osaaminen #suomisosialidemokraatit

Sosialidemokraatit SDPshared video on Facebook

Iso joukko ammattiin opiskelevia nuoria kokoontui tänään Helsingissä osoittamaan mieltään hallituksen koulutusleikkauksia vastaan. Ammatillisen koulutuksen leikkaukset ovat johtaneet muun muassa opetustuntien ja aloituspaikkojen vähentämiseen. Nuorten viesti kaikui selvästi ja kauas: ei koulutuksen alasajolle - arvostusta amiksille!Sosialidemokraatit SDP

sirpa paateroshared tweet on Twitter

Energia-ja ilmastopolitiikassa pitäisi siirtää tavoite ja keskustelu kiertotalouteen jossa osana on puun sivuvirtojen ja kierrätyksen käyttö

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

- Vesien tilan paranemisella olisi suuri merkitys matkailun ja kalastuksen sekä muun virkistystoiminnan lisääntymiseksi. Nyt olisikin pohdittava, että käynnistäisimme 100-vuotiaan Suomen kunniaksi järvien puhdistustalkoot, ehdottaa SDP:n kansanedustaja Sirpa Paatero.Sosialidemokraatit SDP

Sosialidemokraatit SDPshared link on Facebook

Suomalaiset kahteen kastiin postin jakelussa? - Ei kiitos! Liikenne- ja viestintävaliokunnan SDP:n kansanedustajat Katja Taimela, Suna Kymäläinen ja Satu Taavitsainen esittävät hylättäväksi hallituksen ajamaa postilakia. Me emme hyväksy kansalaisten eriarvoista kohtelua. Hallituspuolueet jakavat kansan kahteen kastiin, toisille posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa.Sosialidemokraatit SDP

Joona Räsänenshared tweet on Twitter

Eikö todella alkoholilaista saa kompromissia? Jättää valmistustaparajoitteen ja nostaa prosenttirajaa. Koko hanketta ei kannata haudata.

Ilkka Kantolashared tweet on Twitter

Sivistysvaliokunta kuulee Japanin demokrafiahaasteesta. Hedelmällisyysluku vuonna 2005 1.26. Avioitumattomuus nousussa. Syynä pienet palkat.

Kotkan ja Haminan Sos. dem. Kunnallisjärjestöjen vetoomus väylämaksun poistamiseksi

Ajankohtaista 12:02

Kotkan Sos.dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jari Luumi ja Haminan Sos.dem. kunnallisjärjestön puheenjohtaja Ville Virtanen luovuttivat sunnuntaina valtiovarainministeri Jutta Urpilaiselle vetoomuksen väylämaksujen poistamiseksi.

Kotkan ja Haminan Sos. dem. Kunnallisjärjestöjen vetoomus väylämaksun poistamiseksi

Etelä – Kymenlaakso on ollut vuosikaudet suuren rakennemuutoksen kourissa. Alueen työttömyys on 17% tasolla joka on huomattavasti maan keskiarvoa korkeampi. Kotka Hamina alueella toimii Suomen suurin satama jolla on tärkeä merkitys Venäjän tavaran kauttakulku sekä myös kotimaan tuonti -ja vienti satamana ja näin ollen satamaan ja sen ympärille on syntynyt ajan myötä tuhansia työpaikkoja. Suomen satamien yksi kilpailutekijä on luotettavuus, mutta Rikkidirektiivin astuessa voimaan tämä ei tule riittämään ja siksi alueella on pohdittu tämän vaikutusta sataman toimintaedellytyksiin ja sen mahdollista vaikutusta uusien työpaik…kojen luomiseen sekä nykyisten työpaikkojen säilymiseen, koska nyt on jo havaittavissa, että liikenteen siirtämiseksi muihin maihin on selvästi painetta väylämaksujen suhteen joita kilpailija maissa ei ole. Varustamot ja tietysti tavaran toimittaja etsivät koko ajan edullisempia ja tuottavampia reittejä tavaran saamiseksi määrän päähän ja siksi Kotkan -ja Haminan Sos. dem Kunnallisjärjestöt esittää, että Valtionvarainministeriö poistaisi väylämaksut jotta HaminaKotka ja muidenkin Suomen satamien kilpailukyky turvattaisiin jatkossa kiristyvillä markkinoilla ja pystyisimme takaamaan Suomen satamien kilpailukyvyn. Samalla toimitamme lisäksi Valtiovarainministeriölle HaminaKotka Satama Oy:n vetoomuksen josta voi todeta selkeästi ongelman joka väylämaksujen suhteen nykyisessä tilanteessa on vertailu maihin nähden.

Jari Luumi Kotkan Sos.dem Kunnallisjärjestön puheenjohtaja
Ville Virtanen Haminan Sos.dem Kunnallisjärjestön puheenjohtaja